สัมมนา
เสวนาเรื่อง “Master plan สนามบินสุวรรณภูมิเรื่องสำคัญของชาติ”

Seminar ID : ne016-1
ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 51 คน)

วิทยากรโดย
- รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) ผู้พัฒนาโครงการสนามบิน สุวรรณภูมิ
- ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และวิศวกรผู้ร่วม
วางแผนแม่บทสนามบินสุวรรณภูมิ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสนามบินนานาชาติ
ดำเนินรายการโดย
รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค อดีตนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ติดตามโครงการการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  • แผนแม่บทหลักการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ
  • ทางเลือกที่ดีที่สุดในการขยายพื้นที่อาคารผู้โดยสาร
  • ผลการศึกษาของที่ปรึกษาพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ และ ICAO
  • ตำแหน่งอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ที่เหมาะสมในการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ
ผลกระทบในด้านต่าง ๆ จากการปรับผังแม่บทในภาพรวมของการพัฒนาสนามบิน.


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back