สัมมนา
เสวนาโต๊ะกลม “Smart Transport & Logistics in EEC 4.0”

Seminar ID : ne027-1
ห้อง : SAPPHIRE 101
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 13.30 - 16.30

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 116 คน)

ผู้ร่วมเสวนา
- ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธานคณะทำงานโครงการลงทุน EEC
- นายจุลเทพ จิตะสมบัติ วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการปรับปรุงทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย
- เรือตรีทรงธรรม จันทประสิทธิ์ หรือผู้แทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
- นายสุรชัย เพ็ชรเจริญศักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองประธานโลจิสติกส์ฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย
- รศ.ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร อุปนายก วสท.และประธานคณะกรรมการ ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ วสท.

          เป็นการเสวนาโต๊ะกลมทางด้าน Smart Transport & Logistics ในโครงการพัฒนาพื้นที่ Eastern Economic Corridor (EEC) หรือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ นโยบายไทยแลนด์ 4.0
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back