สัมมนา
กิจกรรมการแข่งขัน “Drone for Firefighting การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง”

Seminar ID : ne024
ห้อง : ลานกิจกรรม
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 09.00 - 17.00

จำนวนที่รับ : 0 คน (สมัครแล้ว 0 คน)

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือที่เรียกว่า “โดรน” (Drone) เป็นอุปกรณ์ที่เริ่มมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ตั้งแต่นำมาใช้เพื่อความสนุกสนาน จนกระทั่งใช้เพื่องานเชิงวิศวกรรมในด้านต่างๆ เช่นการทำแผนที่ และการสำรวจ รวมถึงกระทรวงคมนาคมได้มีประกาศเรื่อง “หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘” ออกมาเพื่อควบคุมการใช้งานโดรนให้อยู่ในความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นได้ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีโดรนในวงการวิศวกรรมในอนาคต จึงดำริให้จัดการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ โดยจำลองสถานการณ์การบินสำรวจจุดเกิดอัคคีภัย รวมถึงนำวัสดุดับเพลิงขึ้นไปเพื่อดับเพลิงเบื้องต้น ให้เป็นแนวทางต่อยอดการใช้งานจริงต่อไปในอนาคต อีกทั้งการจัดการแข่งขันนี้จะเป็นการเพิ่มทักษะการใช้งานโดรน และเพิ่มนวัตกรรมให้โดรนมีความฉลาดและมีมูลค่าเพิ่ม ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
1. กติกาการแข่งขัน
 1. ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีมประกอบด้วย สมาชิก 3 คน แบบไม่จำกัดอายุและเพศ
 2. สามารถใช้โดรนสำเร็จ หรือประดิษฐ์ขึ้นเองก็ได้ แต่น้ำหนักโดรน รวมแบตเตอรี่ อุปกรณ์ร่วมอื่นๆ รวมถึง
ลูกดับเพลิงจะต้องไม่เกิน 2 กิโลกรัม ขณะทำการแข่งขัน (ถ้าน้ำหนักเพิ่มขึ้นภายหลังการชั่ง จะถูกปรับแพ้)
 1. การบังคับโดรนจะเป็นแบบบังคับมือผ่านระบบไร้สาย หรือปล่อยให้ทำการบินแบบอัตโนมัติก็ได้
 2. เวลาในการแข่งขันทั้งหมด 3 นาที
 3. แต่ละรอบการแข่งขันกรรมการจะจัดเตรียมลูกดับเพลิงให้จำนวน 30 ลูก
 4. เมื่อเริ่มการแข่งขันทีมแต่ละทีมจะต้องปล่อยลูกดับเพลิงให้ลงที่ถาดทีกำหนดให้ การแข่งขันจะยุติก็ต่อเมื่อเวลาหมดเวลา 3 นาที หรือขอยุติการแข่งขัน หรือทีมใดทีมหนึ่งชนะแบบ K.O.
 5. ทีมเข้าแข่งขันรวมทั้งหมด 16 ทีม
  1. รอบคัดเลือกจับฉลาก แบ่ง 4 สาย (สาย A ถึงสาย D) สายละ 4 ทีม แต่ละทีมจะได้แข่ง 2 ครั้ง คือที่ฝ่าย สีแดง และ สีน้ำเงิน โดยยังไม่มีอุปสรรคพัดลม คัดเอาทีมที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด 2 ทีม ในแต่ละสายเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย
  2. รอบ 8 ทีมสุดท้าย จับคู่แข่ง (แดง-น้ำเงิน : A1-B2, B1-A2, C1-D2 และ D1-C2) แบบน็อคเอาท์ โดยยังไม่มีอุปสรรคพัดลม แข่งที่ละทีมจากนั้นนำคะแนนมาเปรียบเทียบกัน ทีมชนะเข้ารอบรองชนะเลิศ
  3. รอบรองชนะเลิศ ทีมชนะคู่ A1-B2 พบ ทีมชนะคู่ D1-C2 และ ทีมชนะคู่ B1-A2 พบ ทีมชนะคู่ C1-D2 โดยเพิ่มอุปสรรคพัดลม ทีมที่ชนะเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้ได้ที่ 3 ร่วม
  4. รอบชิงชนะเลิศ ชนะ 2 ใน 3 แบบสลับสี โดยเพิ่มอุปสรรคพัดลม
 6. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ของทีมมาเอง ทางผู้จัดจะเตรียม โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ และลูกดับเพลิงไว้ให้
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 
2. รูปแบบการแข่งขัน
 1. ให้ทีมที่จะเข้าทำการแข่งขันมารอ ณ จุดรอแข่งขัน
 2. ให้เวลา 1 นาทีสำหรับเตรียมพร้อมการแข่งขัน
 3. เวลาแข่งขันแต่ละรอบ 3 นาที
 4. สามารถขอเริ่มใหม่ได้ไม่จำกัดครั้ง แต่จะไม่ทดเวลาให้
 5. ลูกดับเพลิงที่ปล่อยออกไปแล้วไม่สามารถเก็บกลับมาใช้ใหม่ได้
 6. ในการแข่งขันโดรนสามารถโหลดลูกดับเพลิงครั้งละกี่ลูกก็ได้แต่ไม่เกิน 30 ลูกต่อหนึ่งรอบการแข่งขัน
 7. ลูกดับเพลิงจะต้องถูกปล่อยทีละลูกเท่านั้น ไม่สามารถที่จะปล่อยแบบมัดติดกันหรือใส่ถุงรวมกันได้
 8. เมื่อเริ่มทำการแข่งขัน แต่ละทีมจะมีขั้นตอนการแข่งขันดังนี้
  1. แต่ละทีมจะต้องปล่อยลูกดับเพลิงให้ลงที่ถาดสีตนเองจำนวน 2 ถาด
  2. หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ 2.6.1 แต่ละทีมจะต้องปล่อยสัมภาระลงถาดสีเขียว จำนวน 2 ถาด
  3. หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ 2.6.2 แต่ละทีมจะต้องปล่อยสัมภาระลงถาดสีม่วง จำนวน 2 ถาด
  4. หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ 2.6.3 จึงสามารถปล่อยสัมภาระลงถาดสีเหลืองได้
 9. การให้คะแนน
  1. ถาดสีแดงและสีน้ำเงิน จะปล่อยสัมภาระกี่ลูกก็ได้ นับแค่ถาดละ 1 คะแนน
  2. ถาดสีเขียว สัมภาระลูกละ 1 คะแนน
  3. ถาดสีม่วง สัมภาระลูกละ 3 คะแนน
  4. ถาดสีเหลือง นับแค่ถาดละ 5 คะแนน
2.10 การนับคะแนนในรอบแบ่งกลุ่ม
          2.8.1    ทีมแพ้จะได้ 0 แต้ม
          2.8.2    ทีมชนะคะแนนจะได้ 3 แต้ม
          2.8.3    ทีมชนะ K.O. จะได้ 5 แต้ม
 
3.รางวัล
 1. ชนะเลิศได้รับรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศนียบัตร
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศนียบัตร
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทั้งสองทีม ได้รับรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศนียบัตร
 
จัดโดย   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back