สัมมนา
Seminar & Workshop “Space Tech. & Geo-information Science for Tomorrow”

Seminar ID : ne020
ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 134 คน)

กิจกรรม workshop และสาธิต "Drone Coding and Drone Mapping for BIM"
โดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก ม.บูรพา
และ บริษัทเดฟโดรนแมพเปอร์ จำกัด
โดย
- ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์ จาก บริษัท เดฟ โดรน แมพเปอร์ จำกัด
- ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ นักวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำเนินรายการโดย
ดร.ปัทมา พอดี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะนำเสนอประสบการณ์และประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดของ เทคโนโลยีอวกาศ (Space Technology : ST) และภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics : GI)
เจาะลึกการใช้ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลจากโดรน (UAV or Drone) ข้อมูลจากรถ mobile mapping และอื่นๆสำหรับการประยุกต์ใช้ในแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Natural Resource, Disaster Monitoring Smart City, Precision Agriculture, BIM (Building Information Model) & Construction, Logistic & Transportationโดยวิทยากรที่มากประสบการณ์จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)


 


ปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back