สัมมนา
ประชุมเรื่อง Pre ASEAN Rail Modernization and Standardization Forum 2018 Theme: “ASEAN Railway Modernization: Seamless Mobility for Many Opportunities”

Seminar ID : ne007
ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 48 คน)

“On Track to 2036: Thailand Rail Modernization Plan”
By Mr. Arkhom Termpittayapaisith Minister of Transport, Thailand

“Future Rail 2030: Development of Malaysia Rail Industry Roadmap”
By Datuk Dr. Mohd Yusoff Sulaiman President & CEO The Malaysian Industry Government Group for High Technology (MIGHT)

“Vietnam Rail Modernization Plan”
Representative from Vietnam

“Indonesian Rail Modernization Plan”
Representative from Indonesia

Moderator:
- Dr.Pakjira Nakbunleng
- Asst.Prof.Dr.Rattapoohm Parichatprecha

Organized by : The Engineering Instituteปิดการสัมมนาทางออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back