สัมมนา
Reset
Total Result : 88
Seminar ID : ne000
Category : ปาฐกถาพิเศษ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Industry Transformation Thailand 4.0”
ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 09.00 - 10.00

จำนวนที่รับ : 300 คน (สมัครแล้ว 222 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne000-1
Category : ปาฐกถาพิเศษ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์คมนาคม ยุทธศาสตร์สร้างชาติ (Transforming Transportation)
ปาฐกถาพิเศษ โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 13.00 - 14.00

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 166 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne001
Category : บรรยายพิเศษ
บรรยายพิเศษ Transforming Transportation 4.0
บรรยาย เรื่อง การผลักดันยุทธศาสตร์คมนาคมด้านการเดินทางในเมืองขนาดใหญ่
โดย ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบัตรโดยสาร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

บรรยาย เรื่อง การผลักดันยุทธศาสตร์คมนาคมด้านระบบราง
โดย นายวรวุฒิ มาลา ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

บรรยาย เรื่อง สนามบินอู่ตะเภา ประตูบานใหม่สำหรับ EEC
โดย พลเรือตรี เกริกไชย วจนาภรณ์ รองปลัดบัญชีทหารเรือ
ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 150 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne001-1
Category : บรรยายพิเศษ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “เกาะติดเศรษฐกิจ : EEC ประตูสำคัญสู่ Thailand 4.0”
บรรยายพิเศษ “เกาะติดเศรษฐกิจ : EEC ประตูสำคัญสู่ Thailand 4.0”
เรื่อง (Update) ความคืบหน้าโครงการ EEC
โดย นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เรื่อง เกาะติดการลงทุน EEC ประตูเปิดเศษกิจยุคใหม่ของเมืองไทย
โดย นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)


เรื่อง Industry Transformations: ทิศทางอุตสาหกรรมไทย
โดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 118 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne001-2
Category : บรรยายพิเศษ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “Innovation 4.0 Episode 2”
- หัวข้อ “Smart Car for The Future”
โดย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
- หัวข้อ “Digital Transformation”
โดย นายสมประสงค์ บุญยะชัย
รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ห้อง : SAPPHIRE 105
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 11.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 97 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne002
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “โอกาสไทย โอกาสทองของวิศวกรไทยใน Eastern Economic Corridor”
วิทยากรโดย
ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)


ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 63 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne003
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “การบริหารงานก่อสร้างแบบ Single Team โครงการคอนโดมิเนียมซี-เอกมัย (CEKKAMAI)”
วิทยากรโดย
- นายชัยวัฒน์ จักรแต๋
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะช้อยส์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
- นายประทีป สันติภาพ
กรรมการ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาค และคณะ จำกัด

ดำเนินรายการโดย
- รศ.ดร. ต่อตระกูล ยมนาค
ประธานกรรมการ บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาต่อตระกูล ยมนาค และคณะ จำกัด


ห้อง : SAPPHIRE 106
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 130 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne004
Category : International Forum
ผู้ประกอบการไทยจะได้อะไร? จากมาตรฐานทวนสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาเซียน
หัวข้อ "Overview on Electrical Installation Standard of Thailand (Thailand Electrical Code EIT 2001-56"
โดย นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย กรรมการมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า วสท.

หัวข้อ “Applying IEC 60364-6 as ASEAN Standard for Electrical Verification: Inspection, Testing, Report”
โดย ผู้แทนจากสมาคมวิศวกรรมอาเซียน (กัมพูชา, ไทย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, บรูไน, มาเลเซีย, เวียดนาม, สาธารณรัฐเมียนมาร์ และสิงคโปร์)
ดำเนินการเสวนา โดย นายสมศักดิ์ วัฒนศรีมงคล ประธานกรรมการร่างมาตรฐานทวนสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า
และ นายเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการร่างมาตรฐ


ห้อง : SAPPHIRE 104
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 25 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne004-1
Category : International Forum
International Forum “Fire and Life Safety Eco-System under Theme” It’s a big world, let’s protect it together”
NFPA Vice President, He will explain how the Association is committed to promoting the safety ecosystem to protect people and property against evolving safety threats, and wants to work with others who are part of this critical system.

Speaker: Mr.Christian Dubay Vice President and Chief Engineer at NFPA (National Fire Protection Association, USA.)

Organized by: The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage

“เพื่อประโยชน์สูงสุด มีวิทยากรแปลและหูฟังแปลภาษา“


ห้อง : SAPPHIRE 107
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 186 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne004-2
Category : International Forum
International Forum: NFPA 130 Standard for fixed guide way transit and passenger rail systems
Speaker
- Brian O’Connor
Fire Protection Engineer, NFPA Representative (National Fire Protection Association, USA.)


Organized by
- The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage

“ เพื่อประโยชน์สูงสุด มีวิทยากรแปลและหูฟังแปลภาษา“


ห้อง : SAPPHIRE 107
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 106 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne005
Category : เสวนา
เสวนาเรื่อง การพัฒนา "แนวทางการใช้การจำลองสารสนเทศอาคารสำหรับประเทศไทย” (Thailand Building Information Modeling Guideline) ในส่วนงานโครงสร้าง (Structural) และงานระบบ (MEP)"
วิทยากรโดย
- รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ
Vice President; Head of Advanced Technology Center TEAM Consulting Engineering and Management PLC
- นายธีรวรรตน์ ตังประพฤทธิ์กุล
BIM Manager บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- นายจักรกฤษณ์ ดิเรกวัฒนชัย
ผู้จัดการอาวุโสงานพัฒนาระบบงานและระบบบริหาร โครงการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- นายพีร ดลพนิต
รองผู้จัดการแผนกออกแบบ Thai Obayashi
- นายณพล บุญจันต๊ะ
กรรมการบริหาร Kor-It Design and Co


ห้อง : SAPPHIRE 103
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 83 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne005-1
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “EIA / EHIA – Environment ISO”
โดย รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
รองคณบดี (ยุทธศาสตร์นวัตกรรม) ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 144 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne006
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “Condition based monitoring analysis and solutions for Boiler”
วิทยากรโดย
- นายสายัณห์ ปานซัง
อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและ ภาชนะรับความดัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดโดย
คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและ ภาชนะรับความดัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ห้อง : SAPPHIRE 101
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 119 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne007
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “แนวความคิดในการขับเคลื่อนนโยบาย Cyber Security ของประเทศไทย”
วิทยากรโดย
- พลเอกบรรเจิด เทียนทองดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านโทรคมนาคมหรือดาวเทียม ในคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
- ผู้ริเริ่มก่อตั้งการประชุม สัมมนา NCSC National Cybersecurity Conferrence"

จัดโดย
- คณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ห้อง : SAPPHIRE 102
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 87 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne007
Category : ประชุม
ประชุมเรื่อง Pre ASEAN Rail Modernization and Standardization Forum 2018 Theme: “ASEAN Railway Modernization: Seamless Mobility for Many Opportunities”
“On Track to 2036: Thailand Rail Modernization Plan”
By Mr. Arkhom Termpittayapaisith Minister of Transport, Thailand

“Future Rail 2030: Development of Malaysia Rail Industry Roadmap”
By Datuk Dr. Mohd Yusoff Sulaiman President & CEO The Malaysian Industry Government Group for High Technology (MIGHT)

“Vietnam Rail Modernization Plan”
Representative from Vietnam

“Indonesian Rail Modernization Plan”
Representative from Indonesia

Moderator:
- Dr.Pakjira Nakbunleng
- Asst.Prof.Dr.Rattapoohm Parichatprecha

Organized by : The Engineering Institute


ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 48 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne007-1
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “ทิศทางของเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย”
จัดทำโดย
- ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ดร. นรี ภิญญาวัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน บจก. Atelier 10

ผู้ดำเนินรายการ นายกมล ตันพิพัฒน์ กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันอาคารเขียวไทย


ห้อง : SAPPHIRE 108
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 117 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne007-2
Category : สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตกับนวัตกรรมการก่อสร้าง”
- บรรยายเรื่อง วิวัฒนาการของการออกแบบโครงสร้างอาคาร
โดย รศ.ดร.การุญ จันทรางศุ
ประธานกรรมการ บริษัท เค.ซี.เอส. แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
- บรรยายเรื่อง นวัตกรรมงานเหล็กเสริมคอนกรีต
โดย ผู้แทน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)


ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 50 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne007-3
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง ความท้าทายการออกแบบและก่อสร้างระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย
• เรื่อง “Beyond Safety Engineering: Challenging in Railway Operation for Thailand”
โดย นายชัยวุฒิ พักโพธิ์เย็น ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS
• เรื่อง “ความท้าทายในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (บางซื่อ – ท่าพระ- บางแค)”
โดย นายประเสริฐ จันทวิบูลย์ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้การสนับสนุนโดยการรถไฟไทยแห่งประเทศไทยและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข.


ห้อง : SAPPHIRE 111
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 66 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne007-4
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการผลกระทบจากการขยายระบบขนส่งทางรางสำหรับประเทศไทยในอนาคต”
•เรื่อง “แนวทางการบริหารการจัดการจราจรในเมืองสำหรับการก่อสร้างรถไฟฟ้า”
โดย บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จำกัด (มหาชน) BEM

•เรื่อง “การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรางในอนาคต”
โดย ดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา
ผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 และการเชื่อมโยงนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)


จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้การสนับสนุนโดยการรถไฟไทยแห่งประเทศไทยและสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข.


ห้อง : SAPPHIRE 111
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 31 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne008
Category : ปาฐกถาพิเศษ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Digital Transformation ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ”
ปาฐกถาพิเศษ โดย นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตะพงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 09.00 - 10.00

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 176 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne008
Category : เสวนา
การเสวนา “กรณีศึกษา ไทย-จีน กับการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย
วิทยากรโดย
- รศ.ดร. สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผศ.ดร. ประมวล สุธีจารุวัฒน
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย
คุณโสภิต หวังวิวัฒนา จากรายการ “เช้าทันโลก” ช่วง "inside China" ทางสถานีวิทยุ FM 96.5 คลื่นความคิด


ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 27 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne008-1
Category : บรรยายพิเศษ
บรรยายพิเศษ หัวข้อ Digital Transformation
บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของ กสทช. ต่อ Digital Transformation
โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

บรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมด้าน Digital Transformation
โดย นายสาวิตร สุทธิพันธุ์ ประธาน กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บรรยายพิเศษ เรื่อง Feeling Digital is not enough - Being Digital
โดย ร้อยโท ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ
พันตรี ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการวิศวกร


ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 118 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne008-4
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “Smart Engineering Sustainable Engineering in Building Process”
บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิศวกรรมแห่งความยั่งยืนในการประกอบวิชาชีพ”
โดย - ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อภิปราย เรื่อง “จุดเปลี่ยนทางวิศวกรรมที่จับต้องได้”
โดย - ศ.ดร.เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์
ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาที่ดิน บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
- รศ.วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ Director (Training and Services)
บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จำกัด
- ผู้ทรงคุณวุฒิ


จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ห้อง : SAPPHIRE 106
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 09.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 31 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne009
Category : International Forum
International Forum เรื่อง “การกำหนดรหัสต้นทุน วสท. และรหัสต้นทนมาตรฐานสากล (ICMS Cost Code) เพื่อใช้ในการบริหารโครงการนานาชาติ” (EIT Standard Cost Code & ICMS Cost Code for international mega project management)
วิทยากรโดย
- นายสุชิน สุขพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
- Mr. TANG Ki-cheung The Standard Setting Committee of ICMS
- นายเสรี ลิ่มนววงศ์ คณะกรรมการรหัสต้นทุนก่อสร้าง วสท.

ดำเนินรายการโดย
- นายชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์
กรรมการสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

จัดโดย
- คณะกรรมการมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ห้อง : SAPPHIRE 106
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 53 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne010
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “การสร้างหม้อน้ำ แบบ Water Tube ให้ได้มาตรฐาน”
วิทยากรโดย
- นายตรีชัย เลาหตีรานนท์
อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและ ภาชนะรับความดัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


จัดโดย
- คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและ ภาชนะรับความดัน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ห้อง : SAPPHIRE 101
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 73 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne011
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “มารู้จัก Block Chain : โค่นล้มตัวกลางอย่างธนาคารได้อย่างไร” และ เรื่อง เรียนยุคใหม่สู่ Digital Learning: ปัจจัยสู่ความสำเร็จการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการศึกษาไทย
หัวข้อ "มารู้จัก Block Chain : โค่นล้มตัวกลางอย่างธนาคารได้อย่างไร"
วิทยากรโดย
- รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันไอเอ็มซี
หัวข้อ "เรียนยุคใหม่สู่ Digital Learning: ปัจจัยสู่ความสำเร็จการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการศึกษาไทย"
วิทยากรโดย
- ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วสท.
อดีตสมาชิกวุฒิสภา
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดโดย
คณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ห้อง : SAPPHIRE 102
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 150 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne011
Category : ประชุม
Panel Discussion: ASEAN Rail Modernization and Standardization Forum 2018 (Continue) Theme: “ASEAN Railway Modernization: Seamless Mobility for Many Opportunities”
speaker
- Representative from Might (Malaysia),
- Representative from MOT (Thailand),
- Representative from Vietnam Register,
- Representative from EIT (Thailand),
- Representative from Indonesia

Moderator
- Dr.Pakjira Nakbunleng
- Asst.Prof.Dr.Rattapoohm Parichatprecha

Organized by
The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage


ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 7 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne011-1
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
วิทยากรโดย นายเอกชัย สุขพ่อค้า ผู้จัดการด้านเทคนิคและวิศวกรรม

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ห้อง : SAPPHIRE 103
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 117 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne013-1
Category : สัมมนา
สัมมนาเรื่อง การออกแบบระบบการต่อลงดิน (Grounding System Design)
วิทยากรโดย
- ผศ.ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์ และ ทีมวิศวกร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ห้อง : SAPPHIRE 205
วันที่ : 01 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 500 คน (สมัครแล้ว 363 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne013-1
Category : บรรยายพิเศษ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “บริบทใหม่ในยุคดิจิทัลของวงการพลังงาน”
บรรยายพิเศษ เรื่อง Energy transformation and disruptive technology
โดย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บรรยายพิเศษ เรื่อง Gird Harmonization under Disruptive Technology
โดย นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับการขับเคลื่อนพลังงาน
โดย ดร.ณัฐพล รุ่นประแสง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาดิจิทัลพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน


ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 128 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne015
Category : สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “Disruptive Technology : IoT, Big Data and Artificial Intelligence”
วิทยากรโดย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ
กรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (วสท.)
- ดร.พีรเดช ณ น่าน Digital Futurist & Columnist
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก ITM
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการ CU Transformations และที่ปรึกษา
อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายปรเมศวร์ กุมารบุญ กรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วสท.

จัดโดย
คณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพร


ห้อง : SAPPHIRE 102
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 300 คน (สมัครแล้ว 273 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne015-1
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “ร่างมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า”
วิทยากรโดย
- นายวิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.
- ดร.ภัคพิมล สิงหพงษ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ เลขาธิการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

จัดโดย คณะกรรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)


ห้อง : SAPPHIRE 103
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 156 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne016
Category : สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “การจัดการความเสี่ยงในการบริหารสัญญาก่อสร้าง: มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย (กรณีศึกษาโครงการ)”
วิทยากรโดย
- นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์
สำนักงานกฎหมาย กิตติพันธ์ ที่ปรึกษากฎหมาย
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
- รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมสาขาบริหารงานก่อสร้าง วสท.ห้อง : SAPPHIRE 104
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 149 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne016-1
Category : เสวนา
เสวนาเรื่อง “Master plan สนามบินสุวรรณภูมิเรื่องสำคัญของชาติ”
วิทยากรโดย
- รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.) ผู้พัฒนาโครงการสนามบิน สุวรรณภูมิ
- ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และวิศวกรผู้ร่วม
วางแผนแม่บทสนามบินสุวรรณภูมิ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสนามบินนานาชาติ
ดำเนินรายการโดย
รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค อดีตนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ


ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 51 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne018
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น ฉบับใหม่: แนวทาง ทิศทาง และผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง”
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น ฉบับใหม่ : แนวทาง ทิศทาง และผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิทยากรโดย
-นายปกรณ์ เชนพูน
-นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์
เรื่อง การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของปั่นจั่นตามร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยเกี่ยวกับปั้นจั่น ฉบับใหม่’
วิทยากรโดย
-นายสายัณต์ ฉิมประดิษฐ
-นายจิรายุ เอี่ยมสมร
-นายธีรศักดิ์ เจริญห้อง : SAPPHIRE 106
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 146 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne019
Category : เสวนา
เสวนาเรื่อง “มาตรฐานใหม่ วิศวกรรมระบบป้องกันอัคคีภัย”
วิทยากรโดย
- คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย วสท.
- นายวันชัย บัณฑิตกฤษดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (วสท.)
- ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (วสท.)
- นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (วสท.)
- นายมาเฮศ ราย กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (วสท.)
- นายรัตนชัย รัศมีเวสารัช กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย (วสท.)
- นายจิรวัฒน์ วงศ์ข้าหลวง อนุกรรมการมาตรฐานควบคุมควันไฟ (วสท.)


ห้อง : SAPPHIRE 204
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 500 คน (สมัครแล้ว 488 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne020
Category : เสวนา
Seminar & Workshop “Space Tech. & Geo-information Science for Tomorrow”
กิจกรรม workshop และสาธิต "Drone Coding and Drone Mapping for BIM"
โดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก ม.บูรพา
และ บริษัทเดฟโดรนแมพเปอร์ จำกัด
โดย
- ดร.นรุตม์ สุนทรานนท์ จาก บริษัท เดฟ โดรน แมพเปอร์ จำกัด
- ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ นักวิจัย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำเนินรายการโดย
ดร.ปัทมา พอดี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 134 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne021
Category : Seminar Outline
Seminar Outline: INTERNATIONAL เรื่อง แนวคิดการพัฒนาการมาตรฐานของระบบ BIM ในประเทศไทย
วิทยากรโดย
- นายทรงพล ยมนาค
คณะทำงานศึกษาปัญหาโปรแกรมลิขสิทธิ์การออกแบบและเขียนแบบ สภาสถาปนิก
- ศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์
คณะกรรมการมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร วสท.
- นายสินิทฺธิ์ บุญสิทธิ์
ผู้อํานวยการ สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
- MR. Sandor Bali GRAPHISOFT Singapore
- Pham Thanh, MBA. B-Arch. BIM Expert. Director of ViBIM Vietnam
- Mr.William Thiam You Lau Principal of William Lau Architects, Singapore
ผู้ดำเนินรายการ
คุณปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะทำงาน BIM corner


ห้อง : SAPPHIRE 103
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 127 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne022
Category : สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “ทิศทางการจัดการขยะเป็นพลังงาน (Technology and road map: How to success from waste to energy: Case study in Thailand China and Finland)”
▪ หัวข้อ Towards circular economy - alternative high efficiency Waste to Energy solution
โดย Mr.Ari Kokko Director for Technology and R&D responsible of CFB, BFB and gasification in Valmet

▪ หัวข้อ The green Technology and success of Waste incineration Power Plant Waste to Energy in China and Japan
โดย Mr. Akifumi KIKUCHI President of Anhui Conch Kawasaki Engineering Co. Ltd.

▪ หัวข้อ “เทคโนโลยีและความสำเร็จในการแปลงขยะเป็นพลังงาน และ แนวทางการผลักดันในประเทศไทย”
โดย นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม
Senior Vice President TPI Polene Power public company
"


ห้อง : SAPPHIRE 101
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 174 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne022-1
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “ Smart Project Management by DAAB Advisory ”
Speaker
- Mr. Niwat Thanpitinan
Vice President - International Affairs of the Consulting Engineers Association of Thailand; CEAT

Organized : The Engineering Institute of Thailand under H.M The King’s Patronage (EIT)


ห้อง : SAPPHIRE 112
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 53 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne022-2
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “Smart Project Management by FIDIC Contracts”
Speaker
- Mr.Noppadol Jaisue
Vice President - Technical of the Consulting Engineers Association of Thailand; CEA

Organized:The Engineering Institute of Thailand under H.M The King’s Patronage (EIT)


ห้อง : SAPPHIRE 112
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 68 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne024
Category : กิจกรรมการแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขัน “Drone for Firefighting การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง”
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ห้อง : ลานกิจกรรม
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 09.00 - 17.00

จำนวนที่รับ : 0 คน (สมัครแล้ว 0 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne025
Category : สัมมนา
สัมมนา Big Data กับ Thailand 4.0
วิทยากรโดย
- น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)
- ดร. เชียรช่วง กัลยาณมิตร
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)
- นายไชยเจริญ อติแพทย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)
- นายศรายุทธ ฉายสุริยะ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)

ผู้ดำเนินรายการ
- ดร.พิศาล จอโภชาอุดม
ประธานคณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ (วสท.)

จัดโดย
คณะกรรมการสาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ห้อง : SAPPHIRE 110
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 95 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne026
Category : สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “World Impact on VR & AR”
วิทยากรโดย
- นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ
กรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วสท. และรองประธานกรรมการ บริษัท VVR Asia จำกัด

จัดโดย
คณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ห้อง : SAPPHIRE 102
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 68 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne026-1
Category : สัมมนา
สัมมนา เรื่อง “Deploying IoT in Thailand”
Topic: Internet of Things (IoT) 101:
Speaker Mr. Juan Aguilera Technology Consultant
Topic: IoT to Future, Digital Transformation and the Internet of Things Covering the AI/IoT innovation at work with real IoT use cases sharing in manufacturing, engineering, supply chain and others.
Speaker Ms. Siriporn Pajharawat Education Partner Director Microsoft (Thailand) Limited
Topic: How IoT Success in Thailand ? and IoT Use Case with NexPie
Speaker Ms. Morragot Kulatumyotin MD of Internet Thailand, Cloud Service Provider Director of NexPie Company IoT Platform provider


ห้อง : SAPPHIRE 109
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 121 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne027
Category : เสวนา
เสวนาเรื่อง “Smart Engineering Education: Engineering in new world”
วิทยากรโดย
- ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- รศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
- รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ห้อง : SAPPHIRE 104
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 45 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne027-1
Category : เสวนาโต๊ะกลม
เสวนาโต๊ะกลม “Smart Transport & Logistics in EEC 4.0”
ผู้ร่วมเสวนา
- ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
- นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ประธานคณะทำงานโครงการลงทุน EEC
- นายจุลเทพ จิตะสมบัติ วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการปรับปรุงทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย
- เรือตรีทรงธรรม จันทประสิทธิ์ หรือผู้แทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
- นายสุรชัย เพ็ชรเจริญศักดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา รองประธานโลจิสติกส์ฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย
- รศ.ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร อุปนายก วสท.และประธานคณะกรรมการ ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ วสท.


ห้อง : SAPPHIRE 101
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 13.30 - 16.30

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 116 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne028
Category : สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “รวมพลผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม”ครั้งที่ 3 (REUNION # 3)
วิทยากรโดย
- นายเกชา ธีระโกเมน อุปนายกคนที่ 1 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายกคนที่ 3 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
- นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
- นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ จาก กรมโยธาการและผังเมือง
นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
- นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.
ดำเนินรายการโดย
- คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย วสท.


ห้อง : SAPPHIRE 206
วันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 159 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne029
Category : สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “แนะนำมาตรฐานใหม่ การออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม”
วิทยากรโดย
- รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วสท.)และอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ดร.เกษรินทร์ พูลทรัพย์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรม (วสท.)และอาจารย์ประจำ อุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
-นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส
กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วสท.)และอดีต ข้าราชการกรมโรงงาน

ดำเนินรายการโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ห้อง : SAPPHIRE 105
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10.15 - 12.15

จำนวนที่รับ : 100 คน (สมัครแล้ว 99 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน

Seminar ID : ne030
Category : สัมมนา
สัมมนาเรื่อง “แนะนำมาตรฐานใหม่ การบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม”
วิทยากรโดย
รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วสท.)และอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.เกษรินทร์ พูลทรัพย์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรม (วสท.)และอาจารย์ประจำ อุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายณรงค์ชัย แจ่มจำรัส
กรรมการคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (วสท.)และอดีต ข้าราชการกรมโรงงาน

ดำเนินรายการโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ห้อง : SAPPHIRE 105
วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14.15 - 16.15

จำนวนที่รับ : 200 คน (สมัครแล้ว 101 คน)

ปิดลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนที่หน้างาน