ข่าว
เข้าพบหน่วยงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบหน่วยงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบหน่วยงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 โดยนายสุชิน ศศิประภากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ เป็นผู้แทนผู้ว่าการฯ พร้อมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการให้การต้อนรับ
นำโดย ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 นางนันทัชพร ศรีจาด นายเทิดศักดิ์ พ่วงจินดา ที่ปรึกษากรรมการจัดงานฯ และนายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการจัดงานฯและเลขานุการ วสท.
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

 


โพสเมื่อ: 2018-07-11

ผู้เข้าชม: 300