ข่าว
เข้าพบอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วสท. เข้าพบ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 โดย รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ และ ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 
ทั้งนี้ ศ.ดร.สุชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ การศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ ว่ามีการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้นักศึกษาได้ก้าวทันต่อโลกปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศ 4.0 อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

โพสเมื่อ: 2018-07-11

ผู้เข้าชม: 249