ข่าว
วสท. เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 พร้อมกับ ร.อ.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการจัดงาน ได้เข้าพบท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 พร้อมกับ ร.อ.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการจัดงาน ได้เข้าพบท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม พร้อมกับนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารหลายหน่วยงาน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานวิศวกรรมแห่งชาติ โดยกระทรวงคมนาคมมีความยินดีที่จะมาร่วมจัดงานแสดงผลงานในส่วนของกระทรวงคมนาคมรวมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรในกระกระทรวงมาร่วมงาน โดยเน้นที่การลงทุนงานรถไฟความเร็วสูง การขนส่งระบบราง การขนส่งทางอากาศ ความปลอดภัยการโดยสารรถสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันทั้งประเทศ และภูมิภาค ในเรื่องการลงทุนของรัฐบาลในครั้งนี้ โดยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมยินดีที่จะมาปาฐกถาพิเศษในด้าน Transforming transportation
วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ กระทรวงคมนาคมโพสเมื่อ: 2018-07-09

ผู้เข้าชม: 186