ข่าว
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานฯ และ ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานฯ เข้าพบนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานฯ และ ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานฯ เข้าพบนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
ท่านรัฐมนตรีได้เสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ IoT เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านที่เกี่ยวกับขยะ ด้านโรงงาน ด้านอุตสาหกรรม และการศึกษา ทั้งที่เป็นการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยรวมถึง ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 13 มิถุนายน 2561โพสเมื่อ: 2018-07-09

ผู้เข้าชม: 139