ข่าว
เข้าพบ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา FIBO
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และ ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 เข้าพบ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)


ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และ ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 เข้าพบ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหารือหัวข้อการบรรยายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
วันที่ 11 มิถุนายน 2561โพสเมื่อ: 2018-07-05

ผู้เข้าชม: 132